Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/35/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 150/2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Bol. Chrobrego 52

Na podstawie art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym( tekst jednolity; Dz. U. nr 142, poz.1592 z 2001r.) oraz art. 37 ust.1, art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r., Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność leczniczą na terenie Powiatu Gryfińskiego udziału 2873/10000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr. działki 150/2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Bol. Chrobrego 52, z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych.

§2

Traci moc uchwała Nr XXI/242/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2001r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 150/2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52.

 1. Nieruchomość oznaczona działką nr 150/02 o pow. 0,0246 ha, położona w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Bol. Chrobrego 52, zabudowana obiektami jednokondygnacyjnym i dwukondygnacyjnym stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. W części parterowej na zasadzie użyczenia znajduje się Poradnia Przeciwgruźlicza oraz Polski Czerwony Krzyż, na piętrze na zasadzie użyczenia znajduje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 3. Pomieszczenia, które zajmuje Poradnia Przeciwgruźlicza wymagają dostosowania do odpowiednich standardów i wymogów określonych przez SANEPID.
 4. Koszt dostosowania, polegający na fizycznym wydzieleniu przestrzeni dla Poradni Przeciwgruźliczej, powoduje potrzebę wybudowania ściany działowej, wykonania oddzielnego wejścia wraz ze schodami i podestem. Obiekt wymaga remontu i zabezpieczenia. Koszt prac dostosowawczych oraz remontowych ocenia się na wartość około 15 000 zł.
 5. Z wnioskiem z dnia 14.10.2002 r. NZOZ Pani Joanna Kostrzewa, jako właściciel przylegającego do nieruchomości budynku, kupionego od Powiatu Gryfińskiego, zwróciła się o kupno części parteru, obejmującego pomieszczenia użytkowane przez Poradnię Przeciwgruźliczą oraz dodatkowo pomieszczenia po RTG i korytarz.
 6. Łączna powierzchnia do sprzedaży wynosi 86,91 m2, co stanowi 28,73% udziału w obiekcie o ogólnej powierzchni użytkowej 302,51 m2. Wartość powierzchni przeznaczonej do sprzedaży na podstawie wartości 1 m2, ustalonej w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 51 294 zł plus wartość udziału w gruncie 3 631 zł, co łącznie stanowi 54 926 zł.
 7. Po przedłożeniu Pani Joannie Kostrzewa wartości części nieruchomości oraz warunków w sprawie jej przeznaczenia na potrzeby lecznicze, w tym Poradnię Przeciwgruźliczą, w dniu 16.11.2002 r. została udzielona odpowiedź, w której Pani J. Kostrzewa uzasadniając trudną sytuację finansową oraz już poniesione koszty w zakupionym obiekcie, celem jego dostosowania na potrzeby NZOZ proponuje zastosowanie bonifikaty w wysokości 85%.
 8. Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z dnia 25.05.2002 r. - tekst jednolity z późn. zm.), właściwy organ za zgodą Rady Powiatu może udzielić bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest m.in. przeznaczona na prowadzenie działalności leczniczej nie związanej z działalnością zarobkową, co w tym przypadku uniemożliwia zastosowanie bonifikaty.
 9. Celem zachowania dotychczasowej funkcji ukierunkowanej na uslugi zdrowotne i lecznicze, co jest zgodne z funkcją zapisaną w planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwienia funkcjonowania Poradni przeciwgruźliczej oraz możliwości pozyskania pewnych środków ze sprzedaży, a w konsekwencji uniknięcia wydatków na remont i utrzymanie, proponuję sprzedaż części nieruchomości w udziale 2873/10000 w drodze przetargu ograniczonego dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność leczniczą na terenie Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na usługi lecznicze.
 10. Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.03.2001 r. Nr XXI/242/2001 dotyczyła całej działki oznaczonej nr 150. Działka ta została podzielona na działki nr 150/1, 150/2, 150/3, z których działka nr 150/1 zostałą sprzedana w całosci oraz udział 1 częsci w działce nr 150/3 (wspólne podwórko). W związku z powyższym należy uchylić uchwałę Rady Powiatu z dnia 28.03.2001 r.

data opublikowania: 2004-03-17 09:49:24
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-17 09:49:24

Strona odwiedzona 1057 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.