Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/45/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 48 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 6 i 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy na okres kredytowania do 10 lat w wysokości do 3.500.000 zł na sfinansowanie opłat oraz spłat należności publicznoprawnych związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, dla którego Powiat Gryfiński jest organem tworzącym.

§ 2

Zaciągnięte zobowiązanie zabezpieczone może być między innymi:

 1. hipoteką na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
 2. poręczeniem, gwarancją, cesją należności, poręczeniem wekslowym,
 3. zastawem lub przywłaszczeniem rzeczy ruchomych.
§ 3

Źródłem spłaty kredytu, o których mowa w § 1 uchwały będą mogły być:

 • przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
 • opłaty uiszczane na rzecz budżetu Powiatu.
§ 4

Do podpisywania umowy kredytowej upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 972 z późn. zm.) przejął uprawnienia organu tworzącego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Zadłużenie "Zespołu" uniemożliwia wykonanie jednostce zadań statutowych. W tej sytuacji Rada Powiatu w Gryfinie podjęła decyzję o restrukturyzacji "Zespołu" polegającej na wydzieleniu z jego struktury podmiotów, które bez zadłużeń rozpoczęły samodzielna działalność jako publiczne lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Rada Powiatu chcąc zapewnić sprawne funkcjonowanie służby zdrowia na terenie powiatu podjęła decyzję w sprawie nieobciążania nowopowstałych podmiotów częścią zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
W sytuacji, kiedy zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej staja się po jego likwidacji zobowiązaniami samorządu, Rada powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę o sfinansowaniu kosztów związanych z restrukturyzacją SPZZOZ poprzez zaciągnięcie kredytu.
Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej przeznaczyła 800 tys. zł na opłaty restrukturyzacyjne.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wystąpił z wnioskami o restrukturyzacje niektórych należności publicznoprawnych i otrzymał decyzję o objęciu tych należności restrukturyzacją od:

 • Urzędu Skarbowego w Gryfinie,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Gryfinie,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Miasta i Gminy Gryfino.

W tej sytuacji uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu na koszty związane ze sfinansowaniem opłat oraz spłat należności publicznoprawnych związanych z restrukturyzacją SPZZOZ w Gryfinie jest w pełni uzasadniona.

data opublikowania: 2004-04-02 09:49:08
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 09:49:08

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.