Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/21/2002 z dnia 2002-12-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 71.730 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 25.230 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.230 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 34.400 zł
   • rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - 26.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8.400 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 12.100 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 12.100 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 26.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 2.150 zł
   • rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 2.150 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.050 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 2.050 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 20.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 3. Ogółem dochody budżetu powiatu zwiększa się o 45.530 zł.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 45.530 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 34.400 zł
   • rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - 26.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8.400 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 7.900 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 7.900 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.230 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 3.230 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek:

 • Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. W związku z wypracowaniem do końca roku budżetowego większych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt - 5000 zł,
 • Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój. Dom do końca roku budżetowego wypracuje większe dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt o 7.100 zł, natomiast nie wypracuje innych dochodów (np. odsetki) na łączną kwotę 4.200 zł,
 • Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o dodatkowo wypracowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 3.230 zł,
 • Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług w gospodarce mieszkaniowej natomiast zmniejszenie planu w edukacyjnej opiece wychowawczej - 22.000 zł,

oraz w związku z:

 • otrzymaniem darowizn dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z przeznaczeniem na działalność bieżącą - 8.400 zł,

podpisaniem porozumień z:

 • Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie - dotacja na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (6.000 zł),
 • Urzędem Miejskim w Chojnie na zakup paliwa dla Komendy Policji w Chojnie (7.000 zł),
 • Urzędm Gminy w Baniach - dotacja na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Baniach (10.000 zł),
 • Urzędem Gminy w Cedyni - dotacja na zakup paliwa dla Rewiru w Cedyni (3.000 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-18 13:17:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 13:17:54

Strona odwiedzona 980 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.