Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/26/2002 z dnia 2002-12-21

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002 r.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) i art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

 1. Wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2002,
 2. Ostateczny termin realizacji dokonania wydatków, o których mowa w pkt.1.
§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1 jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE
 1. Wykonawca zadania pn. "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych" złożył wniosek o przeniesienie części środków finansowych przeznaczonych na w/w zadania na rok 2003 w kwocie 100.000 zł. Kwota powyższa była przeznaczona na sfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową nr 41 - 706 w m. Bielinek. W uzasadnieniu wniosku podano, że ze względu na brak pozwolenia na budowę nie rozpoczęto robót budowlanych. Wykonawca został już wyłoniony w drodze przetargu.
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie jako wykonawca zadania zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie części środków finansowych przeznaczonych na zadanie pn. "Zakup samochodów ekologiczno-ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem na 2003 r., ze względu opóźnienia formalne w uzyskaniu środków Funduszu PHARE przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-18 13:29:19
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 13:29:19

Strona odwiedzona 900 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.