Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/16/2002 z dnia 2002-12-11

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. zm. z 2002r., Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984) i §1 ust. 1, §2 3, §6 i 7, §10,11 i 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 707 zm. z 2001r. Dz. U. Nr 34, poz. 392 i z 2002r. Dz. U. Nr 157, poz. 1308) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego:

 • wynagrodzenie zasadnicze kat. XXI kategorii zaszeregowania w kwocie 4.530 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych),
 • dodatek funkcyjny wg stawki 9, tj. 250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek za wieloletnią pracę według określonych w §10 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia,
 • dodatek specjalny w wysokości 20% naliczany od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie na okres jednego roku.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002r.

data opublikowania: 2003-11-28 12:48:21
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-28 12:48:21

Strona odwiedzona 1019 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.