Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/18/2002 z dnia 2002-12-11

w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602; Nr 160, poz. 1086; Nr 123, poz. 779; Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 133, poz. 872; Dz. U. z 1999 r. Nr 106, poz. 1216; Dz.U. z 2000 r. Nr 12,poz.136; Nr 43, poz. 483; Nr 53, poz.649; Dz.U. z 2001 r. Nr 27,poz. 298; Nr 106, poz.1149; Nr 111, poz.1194; Nr 123, poz.1353; Nr 125, poz.1371; Nr 129, poz.1444; Nr 130, poz.1452; Nr 110, poz.1189; Nr 154, poz.1798; Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg:
  1. za dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek i rozładunek - 120 zł.
  2. za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony - za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu - 2,50 zł.
  3. za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia, tj. wyciąganie pojazdu z rowu, lasu, ze skarpy lub jeziora, odblokowanie koła, dowóz paliwa i części oraz postój do 1 godz. - za każdą rozpoczętą roboczogodzinę (czas pracy liczony jest do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 25 zł.
 2. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg:
  1. za dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek i rozładunek - 250 zł
  2. za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony - za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu - 6 zł
  3. za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia, tj. wyciąganie pojazdu z rowu, lasu, ze skarpy lub jeziora, odblokowanie kół, dowóz paliwa i części oraz postój do 1 godz. - za każdą roboczogodzinę (czas pracy liczony jest od momentu dojazdu do miejsca zdarzenia, do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 250 zł
§ 2

Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg:
  1. za pierwszą rozpoczętą dobę - 25 zł
  2. za każdą następną rozpoczętą dobę - 13 zł
 2. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg:
  1. za pierwszą rozpoczętą dobę - 50 zł
  2. za każdą następną rozpoczętą dobę - 19 zł.
§ 3

Opłaty określone w § 1 i w § 2 zawierają podatek VAT.

§ 4

Wyboru świadczących usługi należy dokonać w drodze konkursu ofert.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIII/406/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.UZASADNIENIE

W dążeniu do uporządkowania sytuacji w zakresie usuwania pojazdów z drogi i parkowania ich na parkingach strzeżonych, znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. w art. 130a ust. 5 i 6 (Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz.602; Nr 160, poz.1086; Nr 123, poz.779; Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 133, poz. 872; Dz.U. z 1999 r. Nr 106, poz. 1216; Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 43, poz. 483; Nr 53, poz. 649; Dz. U. z 2001 r. Nr 27,poz. 298; Nr 106, poz.1149; Nr 111, poz. 1194; Nr 123, poz. 1353; Nr 125, poz.1371; Nr 129, poz. 1444; Nr 130, poz. 1452; Nr 110, poz. 1189; Nr 154, poz. 1798; Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253) nakłada na Starostę obowiązek wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi z przyczyn określonych w ust. 1-3 ustawy oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do umieszczania tych pojazdów. Wysokość opłat za te usługi ustala Rada Powiatu.

Projekt zawiera dwie kategorie stawek z podatkiem VAT, które odzwierciedlają stopień zaangażowania sprzętu holowniczego i zajmowaną powierzchnię parkingową tj.

 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg.

Zaproponowane stawki opłat zostały skonsultowane z Komendantem Powiatowym Policji. Gwarantują one pełne pokrycie kosztów jednostkom wykonującym ww. czynności, a także wysoki poziom świadczonych usług.

data opublikowania: 2003-11-28 12:53:12
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-28 12:53:12

Strona odwiedzona 984 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.