Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/81/2003 z dnia 2003-07-02

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2003 r. w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/72/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 uchwały dodaje się ust.3 w brzmieniu: "3. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do wcześniejszego niż ustalonego w ustępie 1 i 2 terminów zaspokojenia tych wierzycieli, którzy zrezygnują z części swoich należności, nie mniej jednak niż 25%."

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2003-07-18 10:01:40
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-18 10:01:40

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.