Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/89/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.22 ust.1,2,3 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594) w związku z art. 407 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz.U. Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957 , z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.721) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 143, poz.1196, z 2003 r. Dz.U. Nr 7, poz.78) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) w Gryfinie", stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/312/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz listy przedsięwzięć priorytetowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GryfinieUZASADNIENIE

Konieczność zmiany "Zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" wynika między innymi z podjęcia działań mających na celu wdrożenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz z konieczności skorygowania niektórych elementów obowiązujących zasad w oparciu o dotychczasowe doświadczenia np. ujednolicenia terminów składania wniosków o przyznanie środków finansowych. W proponowanych zasadach uwzględniono ponadto zapisy Uchwały Nr VIII/76/03 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2.07.2003 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-09-10 10:32:21
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:32:21

Strona odwiedzona 1103 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.