Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/97/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 200, poz.1688 z 2002 r.,Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 r.) w związku z art. 407 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2001 r., Dz.U. Nr 74, poz. 676 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002 r., Dz.U. Nr 233, poz.1957 z 2002 r., Dz.U. Nr 46, poz.392 z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz.721 z 2003 r.,) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 143, poz.1196 z 2002 r Dz.U. Nr 7, poz.78 z 2003 r.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr V/60/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale dotyczą wprowadzenia nowego zadania pn. "Termomodernizacja w obiektach powiatowych".

  W ramach tego zadania planuje się wykonanie następujących prac:
 • docieplenie i elewacja ściany frontowej w ZSP Nr 1 w Chojnie - 45.000 zł,
 • docieplenie i elewacja ściany frontowej w ZSP Nr 1 w Gryfinie - 50.000 zł,
 • opracowanie projektów budowlanych na termomodernizacje w/w obiektów w pełnym zakresie - 15.000 zł,
 • termomodernizacja i pokrycie dachu na bud. internatu ZSP Nr 2 w Chojnie (50%) - 80.000 zł; po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo Edukacji i przyznaniu dotacji w kwocie 80.000 zł - zadanie zostanie wykonane w 100%.

Konieczność pilnej realizacji tego zadania wynika bezpośrednio z zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży oraz z potrzeby obniżenia kosztów ogrzewania pomieszczeń szkolnych.

  Środki finansowe na to zadanie zostały przesunięte z dwóch innych zadań znajdujących się w planie PFOŚiGW:
 • montaż kolektorów słonecznych na obiektach powiatowych - 160.000 zł; zwolnienie tych środków finansowych wynika z rezygnacji z montażu kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, co z kolei wiąże się z planowaną zmianą lokalizacji tego domu
 • wymiana okien i drzwi w obiektach powiatowych - 30.000 zł; zwolnienie tych środków finansowych wynika z rezultatów przeprowadzonego przetargu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-10-23 14:44:04
data ostatniej aktualizacji: 2003-10-23 14:44:04

Strona odwiedzona 1048 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.