Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/107/2003 z dnia 2003-09-29

w sprawie przekazania według właściwości do rozpatrzenia Staroście Gryfińskiemu skargi na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się według właściwości Staroście Gryfińskiemu do rozpatrzenia skargę Pana Bogusława Urbańskiego z dnia 5 września 2003 r. na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Skarga na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotyczy braku udzielenia odpowiedzi co do sposobu załatwienia złożonego w dniu 14 lipca 2003 r. przez Pana Bogusława Urbańskiego wniosku o wydanie decyzji w sprawie pobranej opłaty od wydanej przez Wydział Komunikacji i Transportu karty pojazdu, która według skarżącego była zawyżona. (Odpowiedź na wniesiony wniosek nie została udzielona w terminie ze względu na zawiłości sprawy).
W w/w sprawie prowadzone było postępowanie skargowe zakończone dla skarżącego negatywnym rozstrzygnięciem.
Z uwagi na fakt, iż skarga dotyczy działalności pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu, dla których Starosta jest przełożonym służbowym i do którego właściwości należy rozstrzyganie skarg na podległych mu pracowników, zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazanie Staroście Gryfińskiemu do załatwienia w/w sprawy jest w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2003-11-04 08:32:13
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-04 08:32:13

Strona odwiedzona 1043 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.