Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/108/2003 z dnia 2003-12-10

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 61.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 24.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24.000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 37.200 zł
   • rozdział 75411 - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 37.200 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę - 24.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 24.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 4.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 20.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 240.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 37.200 zł
   • rozdział 75411 - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 37.200 zł
   • dział 757 - Obsługa długu publicznego - 65.000 zł
   • rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 65.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 53.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 26.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 27.000 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 70.000 zł
   • rozdział 85195 - Pozostała działalność - 70.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 15.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 123.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 58.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 58.000 zł
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 65.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 65.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5.
§2

Zwiększa się kwotę spłaty kredytów o 20.000 zł, ustaloną w §5 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w Gryfinie, która po zmianie wynosi 837.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§3

Deficyt budżetu powiatu wzrasta o kwotę 80.000 zł i finansowany jest wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projektowane zmiany w planie wydatków następują w związku z:

 1. dofinansowaniem środków na zadania realizowane przez jednostki oświatowe (68.000 zł);
 2. zmniejszeniem planowanych wydatków o 58.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność do wysokości jaka wynika z zawartych porozumień z gminami w sprawie utrzymania dróg powiatowych;
 3. zabezpieczeniem płatności na uregulowanie zobowiązań wynikających z porozumień zawartych z wierzycielami SPZZOZ (70.000 zł), oraz na odsetki od kredytu związanego z restrukturyzacją SPZZOZ (65.000 zł), udzielonego 31 marca br.
 4. wprowadzeniem darowizn, które wpłynęły od przedsiębiorstw z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (30.200 zł) oraz w związku z dotacją od Urzędu Miasta i Gminy w Cedyni na wydatki rzeczowe tj. adaptację pomieszczeń na siedzibę Posterunku Pożarniczego i Punktu Alarmowego PSP (7.000 zł),
 5. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych na 2003r. (24.000 zł).

Zwiększenie spłaty kredytów o 20.000 zł związane jest ze spłatą rat kredytu w EURO (wzrost kursu). Projekt uchwały przewiduje zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 100.000 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu powiatu o 20.000 zł na spłatę rat kredytu, w wyniku czego deficyt ulega zwiększeniu o 80.000 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-12-24 09:20:11
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:20:11

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.