Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/110/2003 z dnia 2003-12-10

w sprawie obciążenia nieruchomości, przy ul. Techników 1 w Mieszkowicach, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojazdu i dojścia.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.) art.14 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r.) w związku z decyzją Urzędu Miasta Mieszkowice Nr G 74301/7/2001 z dnia 21.06.2001r., zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Celem zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej wyraża zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 150/7 w obrębie Mieszkowice 1, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojścia i dojazdu na rzecz działki 150/6 będącej własnością Gminy Mieszkowice.

§ 2

Zakres gruntowej służebności dojścia i dojazdu został określony na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Gmina Mieszkowice poniesie koszt umowy notarialnej wraz z wpisem w księdze wieczystej w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością na jej rzecz.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUZASADNIENIE

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dojścia i dojazdu w działce nr 150/7 w obrębie Mieszkowice 1

Decyzją Urzędu Miasta w Mieszkowicach Nr G.74301/7/2001 z dnia 21.06.2001r. został zatwierdzony projekt podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, stanowiącej działkę nr 150/2 o pow.9,8933 ha, położoną w obrębie Mieszkowice 1, przy ul. Techników 1
W wyniku podziału powstały działki nr 150/6 o pow. 0,3535 ha i 150/7 o pow. 9,5398 ha
Działka nr 150/6 zgodnie z Uchwałą NR XXVI/303/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.11.2001r. została przekazana umową notarialną z dnia 24.01.2002r. na własność Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem pod budowę gimnazjum.
Podział nieruchomości został zatwierdzony pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 150/7 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 150/6.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 14.11.2003r., należy ustanowić służebność gruntową dojścia i dojazdu w działce nr 150/7. Ustanowienie służebności wymaga zawarcia umowy notarialnej oraz dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej.
Ustanowiona służebność gruntowa dojazdu i dojścia nie wymaga fizycznego wydzielenia i nadal stanowić będzie integralną część nieruchomości.
Korzystanie z ustalonej służebności nie może wykraczać poza potrzeby niezbędne na rzecz działki nr 25/3.

data opublikowania: 2003-12-24 09:26:30
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:26:30

Strona odwiedzona 1055 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.