Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/112/2003 z dnia 2003-12-10

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214. poz. 1806) oraz §1, §3 i §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 4.530 zł,
 • dodatek funkcyjny - 1.775 zł,
 • dodatek za wieloletnia pracę naliczany wg przepisów cyt. rozporządzenia,
 • dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.
§ 2

Traci moc uchwała Nr II/16/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2003r.UZASADNIENIE

Z dniem 26 lutego 2003r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264).
§ 7 w/w rozporządzenia stanowi:
"Wójtowi, staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego".
Dotychczasowy dodatek specjalny przyznany Staroście Gryfińskiemu uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr II/16/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. wynosił 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1261 zł miesięcznie i był przyznany na okres 1 roku. W obecnym brzmieniu przepisu § 7 dodatek specjalny przysługuje staroście obligatoryjnie. Natomiast jego wysokość zależy od woli Rady Powiatu (w granicach od 20%-40% - łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).
Wskazać należy, że Starosta Ewa De La Torre poza pełnieniem funkcji kierownika starostwa i Przewodniczącego Zarządu Powiatu pełni szereg dodatkowych funkcji min.:

 • Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie,
 • Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie,
 • Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Sekretarza Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Delegata powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Zachodniego "Pomerania"

Ponadto Powiat Gryfiński uczestniczy w rządowym "Programie Rozwoju Instytucjonalnego". Z racji realizacji w/w programu, przed Starostą stoją zadania związane z reorganizacją Starostwa i podległych mu jednostek zmierzające do podniesienia jakości pracy i poziomu działania do standardów zgodnych z normami europejskimi.
Wielkość powiatu (największy pod względem powierzchni i drugi pod względem ludności w województwie zachodniopomorskim), czasochłonność, szeroki zakres realizowanych zadań oraz stopień ich złożoności winny znaleźć odzwierciedlenie w wysokości przyznanego przez Radę Powiatu dodatku specjalnego.

data opublikowania: 2003-12-24 09:32:17
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:32:17

Strona odwiedzona 1045 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.