Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/119/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 131.815 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 128.815 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 128.815 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 158.815 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 128.815 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 128.815 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 27.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 27.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 27.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 27.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 27.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 3
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. niezrealizowaniem zadań ze środków PFOŚiGW przez:
  • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na modernizację instalacji wentylacyjnej - 3.000 zł;
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie na poprawę systemu odprowadzania ścieków odpadowych z dróg powiatowych - 128.815 zł;
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zmianę planu wydatków budżetowych między działami, w związku z brakiem środków budżetowych na wynagrodzenia - 27.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-07 12:06:48
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 12:06:48

Strona odwiedzona 1034 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.