Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/121/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie zatwierdzenia zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Na podstawie art. 407 , art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2001 r., Dz.U. Nr 74, poz. 676 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002 r., Dz.U. Nr 233, poz.1957 z 2002 r., Dz.U. Nr 46, poz.392 z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz.721 z 2003 r.,) , art.1 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 143, poz.1196 z 2002 r Dz.U. Nr 7, poz.78 z 2003 r.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 200, poz.1688 z 2002 r.,Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 r.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.UZASADNIENIE

W 2004 roku planowana jest kontynuacja zadań związanych z termomodernizacją obiektów powiatowych, w tym miedzy innymi modernizacja kotłowni węglowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, wykonanie docieplenia i elewacji, wymiana okien i drzwi oraz montaż kolektorów słonecznych. Równocześnie Zarząd Powiatu planuje dalsze modernizacje systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych. Zadanie to realizowane było już w latach poprzednich przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Ponadto zaplanowano środki finansowe na realizację edukacji ekologicznej w jednostkach powiatowych oraz środki na dotacje dla gmin.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-07 12:09:08
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 12:09:08

Strona odwiedzona 973 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.