Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/122/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004

Na podstawie art..12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z roku 2001, z późn. zmianami) oraz art. 41, ust. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmianami) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dysponuje Starosta Gryfiński.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest częścią państwowego funduszu celowego utworzonego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z póź. zmianami) gromadzoną i wydatkowaną na szczeblu powiatu. Utworzenie funduszu nastąpiło na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.). Wpływy na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są korzyściami z udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego własnością Skarbu Państwa prowadzonego na szczeblu powiatowym.

  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zadaniem starosty będącego organem państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prerogatywy do przedstawienia projektu planu funduszu do zatwierdzenia radzie daje staroście art. 12 powołanej w podstawie uchwały ustawy o samorządzie powiatowym oraz wymieniony wyżej art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a ust 5, pkt 3 tego artykuł daje staroście prawo do dysponowania środkami funduszu. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1759) określają zadania funduszu, które można realizować przy pomocy gromadzonego na jego koncie środków finansowych.

  Z wyżej powołanych względów zasadne jest wnioskowanie przez Starostę Gryfińskiego o zatwierdzenie przedmiotowego projektu planu w formie odrębnej uchwały Rady Powiatu.

 2. Stan funduszu na początku roku wynika z planowanego wykonania planu na rok 2003. Zobowiązania na początku roku zabezpieczają kwoty na przelewy redystrybucyjne, które winny być zrealizowane do 20 stycznia 2004 r. Należności na początek roku są kwotą spodziewanych rachunków, które nie będą uregulowane do końca roku 2003 z tytułu udostępniania zasobu.

  Planowana wielkość przychodów funduszu wynika z prognozy wpływów jakie spodziewane są w roku 2003 oraz możliwości ich zwiększenia w roku następnym.

  Wydatki inwestycyjne będą realizowane na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-08 13:12:09
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 13:12:09

Strona odwiedzona 997 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.