Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/123/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu:

Jednostki budżetowe i zakład budżetowy:

 1. Starostwo Powiatowe (w tym obsługa kasowa),
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach,
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,
 5. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdr.,
 6. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
 7. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu,
 8. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 9. Dom Dziecka w Trzcińsku Zdr.,
 10. Dom Dziecka w Binowie,
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie,
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie,
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
 14. Zespół Szkół Specjalnych Specjalnych w Gryfinie,
 15. Zespół Szkół Specjalnych Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Chojnie,
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
 19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 21. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie
 22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
 23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Fundusze celowe:

 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 3. Fundusz Pracy
 4. PFRON

na okres trzech lat powierza się bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Szczecinie Oddział PKO BP S.A. w Gryfinie ul. 11 listopada 16 D., który został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawarcia umowy z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Szczecinie Oddział PKO BP S.A. w Gryfinie ul. 11 listopada 16 D, określającej zasady wykonywania obsługi bankowej,

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Traci moc: Uchwała Nr VIII/89/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 1999r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową Powiatu Gryfińskiego, Uchwała Nr XXXIII/410/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2002r. w sprawie wykonania obsługi bankowej budżetu powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 134 ust.1 oraz art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Gryfinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przeprowadził przetarg ograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz sposobu jej pracy, Zarządzeniem Starosty powołano komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokumentacja postępowania o zmówienie publiczne stanowi załącznik do uzasadnienia.

data opublikowania: 2004-01-08 13:13:11
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 13:13:11

Strona odwiedzona 1173 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.