Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/124/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2001r.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przekazać w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie udział 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275 o pow.594 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 39, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Udział w nieruchomości, o którym mowa w § 1 obciążyć prawem nieodpłatnego użytkowania i przekazać na czas nieoznaczony.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie.

Celem dostosowania formy władania nieruchomościami przekazanymi w użyczenie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie do wymogów ustalonych przez ustawę szczególną, jaką jest ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej, nieruchomości należy przekazać w użytkowanie. Ograniczone prawo własności jakim jest użytkowanie, daje możliwość uwidocznienia wartości przekazanych nieruchomości w księgach inwentarzowych SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie i dokonanie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, odpisów amortyzacyjnych.
Obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania nastąpi w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest konieczna by ustanowienie użytkowania miało moc prawną.
Przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, stanowiącej działkę nr 275 w obrębie 3 m. Gryfino, przy Niepodległości 39.
Część nieruchomości stanowi udział 3819/10000, który został SPZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie nieodpłatnie przekazany na podstawie umowy użyczenia z dnia 16.07.2001r. zawartej z Powiatem Gryfińskim

data opublikowania: 2004-01-08 13:17:22
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 13:17:22

Strona odwiedzona 1013 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.