Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/125/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości nie zabudowanej z mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.47 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2001r.) oraz § 2 Uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża wolę nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego, nie zabudowaną nieruchomość będącą drogą wewnętrzną, oznaczoną jako działka nr 90/2 o pow.0,10 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, gmina Gryfino, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z potrzebą relokacji usytuowanych w strefie uciążliwości Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie, następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego:

 • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 • SP ZOZ Zakładu Psychiatryczno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,

uzyskaną zgodą Gminy Gryfino, wyrażoną uchwałą Nr XI/176/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r., na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń II z przeznaczeniem pod wybudowanie obiektów dla poszczególnych jednostek.
Nieruchomość gruntowa, przeznaczona na relokację jednostek, posiada łączną powierzchnię 5,63 ha i składa się z działek nr 77/4, 77/6, 89/4 i 89/5.
Kompleks w/w działek jest przedzielony działką Skarbu Państwa, oznaczoną nr 90/2 o pow. 0,10 ha stanowiącą część drogi wewnętrznej i służy jako dojazd do działek rolniczych usytuowanych w postaci enklawy śródpolnej.
Droga oznaczona jako działka nr 90/2 dzieli kompleks działek przeznaczonych na relokację na dwie części.
Celem racjonalnego zagospodarowania całej przestrzeni w granicach nieruchomości składającej się z działek nr 77/4, 77/6, 89/4 i 89/5 jest przejęcie działki nr 90/2 (drogi) na własność Powiatu od Skarbu Państwa.
Zgoda Rady Powiatu, wyrażona uchwałą, stanowić będzie podstawę wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie nieruchomości ze Skarbu Państwa na własność Powiatu Gryfińskiego w drodze porozumienia.
Na załączniku graficznym, w postaci wyciągu z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000 kompleks działek zakreślono kolorem żółtym, a drogę będącą przedmiotem przejęcia na własność Powiatu zaznaczono kolorem czerwonym.

data opublikowania: 2004-01-08 13:21:54
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 13:21:54

Strona odwiedzona 1156 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.