Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/126/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2001r.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r.) .) oraz § 2 Uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 29/4 o pow.1,2770 ha i nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej nr działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo.

§ 2

Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca będzie zobowiązany do zapłaty 80 % wartości szacunkowej nieruchomości oraz wyrażenia w akcie notarialnym, zgody na nieodpłatne korzystanie, w okresie do 1 roku od zawarcia umowy, przez Powiat Gryfiński zbywanej nieruchomości na potrzeby prowadzonego Domu Dziecka w Binowie. Pozostała kwota do zapłaty zostanie uiszczona przez nabywcę w dniu wydania nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Nieruchomość proponowana do sprzedaży oznaczona jako działka nr 29/4 o pow. 1,2770 ha oraz nr 29/3 o pow. 0,0349 ha, położona w obrębie Binowo, gm. Stare Czarnowo stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Binowie.

Działka nr 29/4 zabudowana jest budynkiem administracyjno - mieszkalnym wykorzystywanym na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Binowie.

Działka 29/3 stanowi drogę wewnętrzną.

Uzyskane środki ze sprzedaży powyższej nieruchomości, umożliwiłyby przeprowadzenie remontu i adaptacji w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie, do którego zostaliby przeniesieni wychowankowie Domu Dziecka.

Warunek zawarty w uchwale zabezpieczałby środki finansowe na remont obiektu w Chojnie oraz możliwość dalszego korzystania z nieruchomości w Binowie, w okresie 1 roku liczonym od daty sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości przy 80% wpłacie ceny sprzedaży w dniu zawarcia aktu notarialnego i 20 % wpłacie w dniu wydania nieruchomości zwiększa możliwość sprzedaży, przy warunku korzystania przez Powiat z nieruchomości przez okres 1 roku od zawarcia aktu notarialnego.

Trwały zarząd Domu Dziecka w Binowie zostanie wygaszony przed przystąpieniem do procedury przetargowej.

Wartość nieruchomości zostanie ustalona w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, po podjęciu uchwały.

Zapewnienie dot. nieodpłatnego korzystania przez Dom Dziecka z nieruchomości oraz ponoszenia kosztów jego utrzymania zostanie wpisane w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.

data opublikowania: 2004-01-08 13:19:26
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 13:19:26

Strona odwiedzona 1043 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.