Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/131/2004 z dnia 2004-02-25

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, przy ulicy Parkowej 5 w Gryfinie

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.13 ust.2 w związku z art.6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r. z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać w drodze darowizny przeniesienia prawa własności na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie, oznaczonej jako działka nr 162/1 o pow.0,5245 ha zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 w postaci wyciągu z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr IX/96/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie 3 miasta Gryfino.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Przekazanie na własność Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie nieruchomości zabudowanej przy ul. Parkowej 5 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako działka nr 162/1 o pow.0,5245 ha.

Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem szpitala, portierni, hydroforni, magazynu tlenu, przechowalni warzyw.

Zgodnie z wyceną szacunkową z czerwca 2003r. sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego łączna wartość nieruchomości tj. gruntu, budynku szpitala i innych obiektów budowlanych i budowli wynosi 1 141 645 zł.

Przeniesienie prawa własności w drodze darowizny nastąpi w formie umowy notarialnej, w której będzie wpisane zastrzeżenie o cofnięciu darowizny, w przypadku wykorzystania nieruchomości na inny, niż dokonana darowizna, tj. świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia.

Akt notarialny poprzedzony będzie protokółem uzgodnień, podpisanym przez Zarząd Powiatu i Dyrektora Szpitala Powiatowego.

Przekazanie prawa własności nieruchomości daje możliwość dokonywania przez Szpital Powiatowy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

data opublikowania: 2004-03-04 08:52:34
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-04 08:52:34

Strona odwiedzona 1060 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.