Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/134/2004 z dnia 2004-02-25

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a", art.40 ust.2 pkt 3 i art.44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Do składania oświadczenia woli w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego, zwanych w dalszej treści uchwały "nieruchomościami" jest upoważniony Zarząd Powiatu.

§ 2

Nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu.

§ 3

Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu i następuje wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

Wydzierżawienie, wynajęcie nieruchomości na okres nie przekraczający trzech lat wymaga powiadomienia przez trwałego zarządcę lub administratora nieruchomości, Zarządu Powiatu, co najmniej 14 dni przed planowaną ww czynnością, przeprowadzoną na zasadach ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5

Użyczenie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu, a na okres nie przekraczający trzech lat wymaga powiadomienia przez trwałego zarządcę lub administratora nieruchomości, Zarządu Powiatu, co najmniej 14 dni przed planowaną czynnością.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXI/243/2001 z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/243/2001 z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, przekazanie nieruchomości w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata wymagało zgody Zarządu Powiatu.

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata wymagało natomiast zgody Rady Powiatu.

W celu dostosowania sposobu przekazywania nieruchomości w użyczenie, do pozostałych form przekazywania nieruchomości, zasadne jest podjęcie nowej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-03-04 08:59:44
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-04 08:59:44

Strona odwiedzona 1246 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.