Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/135/2004 z dnia 2004-02-25

w sprawie sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem działki 167/3, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r.) oraz § 2 uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż 470/1000 części nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 167/3 o pow. 0,4259 ha, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia i posiadających na dzień przetargu podpisane, aktualne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 2

Nieruchomość opisana w § 1 obciążona jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieokreślony z 3 -miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Część nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 1 w Gryfinie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej jako działka 167/3 o pow. 0,4259 ha w udziale 470/1000 w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 jest wydzierżawiona na czas nieokreślony dla podmiotów prowadzących usługi związane z funkcją ochrony zdrowia.

  Aktualnie nieruchomość jest wydzierżawiana przez niżej wymienione podmioty:
 1. Usługi gastronomiczne, pralnicze 117/1000
 2. Pediatryczno Internistyczny Niepubliczny ZOZ 138/1000
 3. Sterylizacja 24/1000
 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego 11/1000
 5. Gabinet Stomatologiczny 23/1000
 6. Fizjoterapia 117/1000
 7. Poradnia Okulistyczna 12/1000
 8. Poradnia Laryngologiczna 12/1000
 9. Poradnia Dermatologiczna 8/1000
 10. Poradnia Urologiczna 8/1000

 11. Razem: 470/1000

Wszyscy dzierżawcy zostaną poinformowani na piśmie o przystąpieniu do procedury przetargowej oraz o terminie przetargu.

Sprzedaż części nieruchomości zmniejszy koszty utrzymania budynku oraz pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Wartość udziału 470/1000 w nieruchomości wynosi 786 184,04 zł zgodnie z wyceną szacunkową wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w czerwcu 2003r.

W załączeniu "Ustalenia dotyczące użytkowania "Przychodni Nr 1" w Gryfinie" oraz odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:500.

data opublikowania: 2004-03-04 09:09:13
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-04 09:09:13

Strona odwiedzona 1068 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.