Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/149/2004 z dnia 2004-02-25

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 86, poz. 804; Nr 60, poz. 535; Nr 170, poz. 1652) oraz § 1,3,6 oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
  Ustala się wynagrodzenie dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w następującej wysokości:
 1. wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii XV w kwocie 1700 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych),
 2. dodatek funkcyjny wg stawki 6 w kwocie 500 złotych (słownie: pięćset złotych),
 3. dodatek za wysługę lat w wys. 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 340 złotych (słownie: trzysta czterdzieści złotych).
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVIII/359/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 marca 2004r.UZASADNIENIE

Zgodnie z rt. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804)- "warunki pracy i płacy rzecznika konsumentów określa rada".

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Waldemar Mejna jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Gryfinie od 1 maja 2001r. Aktualnie jego wynagrodzenie wynosi:
- wynagrodzenie zasadnicze (wg kat. XV) - 1500 zł.
- dodatek funkcyjny (6 gr.) - 500 zł
- wysługa lat (20%) - 300 zł
Razem: 2300 zł
i zostało ustalone uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002r.

Po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem z działalności rzecznika, Zarząd Powiatu proponuje ustalić wynagrodzenie miesięczne wg przedstawionego projektu uchwały.

data opublikowania: 2004-03-04 09:34:40
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-04 09:34:40

Strona odwiedzona 1081 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.