Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/159/2004 z dnia 2004-04-28

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688 i nr 214 poz. 1806 i Dz.U. Nr 162 poz. 156) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838, nr 86 poz. 958, Dz.U. z 2001 r. nr 125 poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. nr 25 poz. 253, nr 41 poz. 365, nr 62 poz. 554, nr 74 poz. 676, nr 89 poz. 80r, nr 113 poz. 984, nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 721, nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2
 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
  1. przy zajęciu jezdni do 205 szerokości - 3,00 zł
  2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł
  3. przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł
 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
 3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł
 4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3
 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
  1. w jezdni - 80,00 zł
  2. w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym - 40,00 zł
  3. w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł
  4. na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 200,00 zł
  Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4
 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
   1. poza obszarem zabudowanym - 0,40 zł
   2. na obszarze zabudowanym w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców - 0,70 zł
   3. na obszarze zabudowanym w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców - 0,50 zł
  2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł
  3. reklamy - 1,50 zł
  4. pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł - 0,50 zł
 2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2004-05-31 10:18:47
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 10:18:47

Strona odwiedzona 1209 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.