Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/157/2004 z dnia 2004-04-28

w sprawie obciążenia nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, § 2 uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę 29/3, położoną w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojścia i dojazdu na rzecz działek 29/1 i 29/2, celem zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej.

§ 2

Zakres służebności gruntowej dojścia i dojazdu został określony na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Działka nr 29/4 zabudowana budynkiem Domu Dziecka oraz 29/3 stanowiąca drogę wewnętrzną zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Działka 29/3 stanowi równocześnie drogę dojazdową do działek 29/1 i 29/2, które zostały zbyte przez Powiat Gryfiński na rzecz osób fizycznych.
W celu uniknięcia ewentualnych konfliktów pomiędzy właścicielami działek 29/1 i 29/2 a nabywcą działek 29/3 i 29/4 zasadne jest ustanowienie służebności gruntowej zgodnie z załącznikiem graficznym.
Ustanowienie służebności wymaga zawarcia umowy notarialnej oraz dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej.
Korzystanie z ustalonej służebności nie może wykraczać poza potrzeby niezbędne na rzecz działek 29/1 i 29/2.
Utrzymanie i korzystanie ze służebności regulują przepisy art.285-295 Kodeksu cywilnego.

data opublikowania: 2004-05-31 10:23:36
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 10:23:36

Strona odwiedzona 1128 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.