Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/161/2004 z dnia 2004-04-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę - 25.783 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Rożne rozliczenia - 22.283 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 22.283 zł.
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.500 zł
   • rozdział 75411 - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.500 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 621.764zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 -Oświata i wychowanie - 532.292 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 55.739 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 26.777 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 237.658 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 72.631 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 139.487 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 85.972 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 15.332 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 51. 582 zł
   • rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 19.058 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.500 zł
   • rozdział 75411 - Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.500 zł
 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 595.981 zł
   z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 -Oświata i wychowanie -412.819 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 325.108 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 6.621 zł
   • rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 1.500 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 79.590 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 183.162 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 169.200 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 13.962 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
  Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
 1. Pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/119/2004/260 w sprawie ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  Część oświatowa subwencji uległa zwiększeniu o 22.283 zł uzyskując ostateczną wysokość 15.947.887 zł. Pozostałe części subwencji ogólnej oraz planowana kwota na 2004 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatecznych kwotach nie uległy zmianom ( rozlicznie części oświatowej subwencji na rok 2004 stanowią załączniki do uzasadnienia)
 2. Przekazaniem darowizn w wysokości 3.500 zł., które wpłynęły od przedsiębiorstw z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-02 14:31:29
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 14:31:29

Strona odwiedzona 1087 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.