Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/163/2004 z dnia 2004-06-02

w sprawie przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju funkcjonującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i ust.5a, art. 5c pkt1 w związku z art. 58 ust.6 i art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) oraz art.2c ust. 4, art.6b ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przekształca się z dniem 1 września 2004r. Szkołę Zasadniczą dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju na podbudowie programowej szkoły podstawowej funkcjonującą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum o okresie nauczania dwu lub trzyletnim w zależności od zawodu.
 2. Niniejsza uchwała stanowi AKT ZAŁOŻYCIELSKI Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Trzcińsku Zdroju, ul. Chojnicka 46.
§ 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju prowadzi kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.

§ 4

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych prowadzi równocześnie kl. III Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej do zakończenia pełnego cyklu kształcenia tj. do 2005r.

§ 5

Organizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju określa statut wspólny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.UZASADNIENIE

Obowiązek przekształcenia z dniem 1 września 2004r. szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w typy szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w ustawie o systemie oświaty wynika z art. 2 c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /DZ. U. z 1999r. Nr 12, poz.96 z późn. zm./.
Stosowne uchwały mogą być podjęte przez Radę Powiatu po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia.
Projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Powiatową Radę Zatrudnienia oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

data opublikowania: 2004-06-15 12:51:27
data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 12:51:27

Strona odwiedzona 1003 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.