Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/165/2004 z dnia 2004-06-02

w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i ust.5a, art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 6 i art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) oraz art. 2c ust. 4, art. 6b ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr12, poz.96 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przekształca się z dniem 1 września 2004r. Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej.
 2. Niniejsza uchwała stanowi AKT ZAŁOŻYCIELSKI Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 91.
§ 2

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych prowadzi kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 3

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

§ 4

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych prowadzi równocześnie klasy II i III dotychczasowego Technikum Zawodowego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej do zakończenia pełnego cyklu kształcenia, tj. do 2006r.

§ 5

Organizację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych określa statut wspólny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.UZASADNIENIE

Obowiązek przekształcenia z dniem 1 września 2004r. szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w typy szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w ustawie o systemie oświaty wynika z art. 2 c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /DZ. U. z 1999r. Nr 12, poz.96 z późn. zm./.
Stosowne uchwały mogą być podjęte przez Radę Powiatu po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia.
Projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Powiatową Radę Zatrudnienia oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

data opublikowania: 2004-06-15 12:54:42
data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 12:54:42

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.