Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/176/2004 z dnia 2004-06-02

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 2a i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/119/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 1. "Tworzy się Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, zwany dalej Zespołem.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie,
  2. Publiczne Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie,
  4. Publiczne Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie,
  5. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowym Czarnowie.
 3. Zespół zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 4. Siedziba Zespołu mieści się w budynku szkolnym przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 r.UZASADNIENIE

Planowana w powiecie gryfińskim reorganizacja szkolnictwa specjalnego zapewni dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w sposób dostosowany do ich potrzeb oraz spowoduje zmniejszenie wydatków budżetowych na finansowanie działalności statutowej dwóch niewielkich szkół specjalnych.
Zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) do kompetencji rady pedagogicznej należy przygotowanie projektu zmian statutu szkoły.
Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały zmieniającej obecną organizację Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, rada pedagogiczna zespołu dokona zmian w statucie.

data opublikowania: 2004-06-15 13:04:09
data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 13:04:09

Strona odwiedzona 976 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.