Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/181/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Bractwu Kurkowemu "Gryf" części budynku i placu magazynowego po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z przeznaczeniem na "Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego i Obrony Cywilnej" usytuowanych na działce oznaczonej nr 236 położonej w Gryfinie, przy ul.Łużyckiej 91, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz.1592r. z 2001r. z późn.zm./ w związku z § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia wyrazić zgodę na użyczenie na czas nieokreślony części budynku i placu magazynowego po warsztatach szkolnych, przy ul.Łużyckiej 91, oznaczonych jako działka 236 o pow.32 145m2

§ 2

Podstawą przekazania w użyczenie części nieruchomości opisanej w § 1 będzie umowa użyczenia oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.03.2004r. Bractwo Kurkowe "Gryf" w Gryfinie wystąpiło do ZSP Nr 2 w Gryfinie o użyczenie części budynku po warsztatach szkolnych ZSP Nr 2 oraz części placu magazynowego /kserokopia wniosku w załączeniu/.
Budynek od dwóch lat nie jest użytkowany. Z pisma Dyrektora ZSP Nr 2 wynika, że pomimo wielu starań i ogłaszanych przetargów, brak było chętnych na wydzierżawienie budynku. Użyczenie części budynku zabezpieczy go przed samoistnym niszczeniem, a jednocześnie zmniejszy koszty utrzymania obiektu przez ZSP nr 2.
Szczegółowe warunki użyczenia będą uzgodnione w umowie sporządzonej przez Dyrektora ZSP Nr 2, z uwzględnieniem potrzeb szkoły, bezpieczeństwa młodzieży i zabezpieczenia mienia.
W załączeniu odbitka z mapy zasadniczej z zaznaczeniem obiektu, który ma być przedmiotem użyczenia.

data opublikowania: 2004-07-09 13:35:31
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:35:31

Strona odwiedzona 1379 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.