Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/178/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego obejmującego lata 2004 - 2013 jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego jest wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2004 - 2013, w tym również przy wsparciu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan powstał w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego na lata 2001 - 2010, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Program Ochrony Środowiska Powiatu Gryfińskiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego. Plany te były tworzone w oparciu o konsultacje społeczne.

§ 3

Wykonanie chwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego jest programem planistycznym, długookresowym. Jest w nim ujęta obecna sytuacja powiatu, zadania polegające na poprawie stanu oraz konkretne inwestycje do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata i z podanymi źródłami finansowania.
Dokument ten jest wymogiem formalnym przy ubieganiu się o środki europejskie w niektórych obszarach. W "Ogólnym Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jest mowa o tym, że w przypadku starania się o fundusze w ramach ZPORR:

 • Działania 3.1. - Obszary wiejskie (miejscowości do 20.000 mieszkańców),
 • Działanie 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji,
  wymagane są Plany Rozwoju Lokalnego.

Zadania przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego wynikają ze Strategii Powiatu Gryfińskiego 2001 - 2010 oraz:

 • Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 • Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego,
 • Planu Gospodarki Odpadami.

Ideą Planu Rozwoju Lokalnego jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności jak najszerszego spektrum odbiorców późniejszych działań, zwłaszcza dla priorytetu 3 - Rozwój Lokalny. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego przyczyni się do realizacji najistotniejszych celów powiatu i zapewni koncentrację środków i efektywne ich wykorzystanie na strategicznych działaniach samorządu. Pozwoli na wydawanie środków publicznych na zaplanowane inwestycje według zaprogramowanej kolejności. Program ten może być realizowany w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoli na konsumpcję środków z Funduszy Strukturalnych w następnym okresie programowania. Dokument ten będzie monitorowany przez partnerów społecznych i podlegał czasowej aktualizacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 13:38:56
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:38:56

Strona odwiedzona 1519 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.