Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/193/2004 z dnia 2004-07-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 725.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 725.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 725.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
  Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 725.000zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 725.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 725.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 725.000 zł na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej pn. "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych".

  Zakres rzeczowy obejmuje realizację następujących zadań:
 1. budowa kanalizacji deszczowej - droga powiatowa nr 1362Z Wełtyń - Gajki przejście przez Bartkowo,
 2. budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1841Z na terenie miasta Gryfino - ul. Mieszka I,
 3. budowa kanalizacji deszczowej- ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - ul. Jodłowa.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięta redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników - ścieków odpowiednio oczyszczonych.

Realizację zadań prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedziba w miejscowości Banie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-09 14:33:23
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-09 14:33:23

Strona odwiedzona 1005 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.