Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/203/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 37 ust. 1, 38, 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000r.) oraz § 2 uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34 o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia.

§ 2

Nieruchomość opisana w § 1 obciążona jest umowami dzierżaw obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIII/136/2004 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem nieruchomości na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia.

Nieruchomość zabudowana budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego aktualnie jest wydzierżawiana dla dwóch podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

 1. NZOZ "VITA-MED." s.c.
 2. Irena Miodońska - Puszyńska - lekarz ginekolog - położnik specjalista cytopatolog na czas określony, tj. do dnia 31.12.2005 r.
  oraz na rzecz osoby fizycznej do dnia 31.12.2004 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/136/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. został zorganizowany przetarg ustny ograniczony dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Przetarg odbył się w dniu 29 lipca 2004r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Zorganizowanie kolejnego przetargu ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia i posiadających na dzień przetargu aktualne kontrakty z Narodowym Fundusze Zdrowia nie stwarza perspektywy sprzedania nieruchomości. Występuje brak zainteresowania ze strony środowiska lekarskiego jak i dzierżawców nieruchomości nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Ograniczenie jedynie do przeznaczenia nieruchomości na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia stworzy możliwość zwiększenia zainteresowania nabyciem nieruchomości ze strony potencjalnych nabywców.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia umożliwi uzyskanie środków finansowych, niezbędnych do wykonania zadań Powiatu ustalonych na 2004 rok. W załączeniu odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000.

data opublikowania: 2004-10-15 11:20:51
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:20:51

Strona odwiedzona 945 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.