Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/207/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art.22 ust.1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) w związku z art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959 i Nr 121, poz.1263) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XII/121/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r."
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. określonego Uchwałą Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/145/2004, proponuje się dokonanie zmian planowanych dochodów - obniżając planowaną na początku roku kwotę 1.800.000 zł na kwotę 1.400.000 zł. Od początku bieżącego roku obserwuje się mniejsze niż w porównywalnych latach wpływy z tytułu odpisów na PFOŚiGW w Gryfinie. Na podstawie analizy dotychczasowych dochodów, planowane na początku roku dochody ulegną zmniejszeniu, ze względu na przystąpienie w bieżącym roku Elektrowni Dolna Odra do prób związanych z wprowadzaniem i testowaniem spalania tzw. biomasy - będącej mieszaniną trocin i węgla. Spalanie tego rodzaju paliwa powoduje zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wielkość opłat za korzystanie ze środowiska. Dokonanie zmian planowanych dochodów możliwe jest dzięki zmniejszeniu kwoty wydatków na zadanie związane z poprawą systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych. Zmniejszenie kwoty wydatków na w/w zadanie wynika z tego, że dwie drogi (Wełtyń-Gajki oraz ul. Jodłowa w Chojnie) zostały zgłoszone do realizacji na 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po stronie wydatków przesunięto kwotę 40.000 zł z zadania: "Montaż kolektorów słonecznych" na zadanie: "Modernizacja kotłowni w PP-P w Gryfinie", ze względu na wzrost podatku VAT z 7% na 22%, zmianę warunków wykonania przyłącza gazowego oraz konieczność wymiany wewnętrznej instalacjo c.o. w budynku poradni.

Ponadto wprowadzono trzy nowe zadania, które w br. zostaną zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg: zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi, w ramach termomodernizacji - zakup pieca c.o. umożliwiającego spalanie odpadów drzewnych oraz przeprowadzenie wymiany okien w siedzibie PZD w Baniach.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:23:43
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:23:43

Strona odwiedzona 876 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.