Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/213/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. .2002 Nr 23 poz.220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 300.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna -300.000 zł
   • rozdział 75020- Starostwa powiatowe - 300.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 300.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 55.000 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 30.000 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 25.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 45.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 45.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. osiągnięciem ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 300.000 zł.
 2. przeznaczeniem kwoty 100.000 zł na remont i przystosowanie pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w związku z relokacją jednostek organizacyjnych Powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
 3. przeznaczeniem kwoty 100.000 zł na remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej 5 w Gryfinie dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. dofinansowaniem Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Chojnie w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (55.000 zł) oraz na wydatki bieżące (45.000 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:41:04
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:41:04

Strona odwiedzona 939 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.