Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/216/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. .2002 Nr 23 poz.220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 69 153 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 50 153zł
   • rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 50 153zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 19 000zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność - 19 000 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 3 000zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 3 000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 69 153 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 153zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność -50 153 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 19 000zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność - 19 000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 3 000zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 3 000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-19 p/2004 informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 o kwotę 50 153zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 po zwiększeniu wynosi 15 998 030 zł.
  Środki przeznacza się na remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 2. Zawartym porozumieniem z dnia 30 sierpnia 2004r. z Gminą Gryfino dotyczącym pomocy finansowej w kwocie 19 000zł z przeznaczeniem na realizacje zadania --wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach przyznanej pomocy finansowej Powiat Gryfiński zobowiązuje się dofinansować zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.
 3. Zwrotem otrzymanych środków w wysokości 3000zł przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania z zakresu " Edukacja ekologiczna" w związku z reorganizacją jednostki - włączeniem jednostki do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:43:36
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:43:36

Strona odwiedzona 956 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.