Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/217/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. .2002 Nr 23 poz.220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.1 Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 070 643.69 zł

 • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 600 - Transport i łączność - 449 992,69zł
  • rozdział - Drogi publiczne powiatowe - 449 992.69zł
   (środki na współfinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z programu SAPARD)
  • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 1 500 000 zł
  • rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 500 000 zł
   (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości)
  • dział 750 - Administracja publiczna - 95 651 zł
  • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 95 651 zł
   (środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z programu PHARE)
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 25 000zł
  • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 25 000zł

1.2 Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 045 643.69 zł

 • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 600 - Transport i łączność - 449 992,69zł
  • rozdział - Drogi publiczne powiatowe - 449 992.69zł
   (środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z programu SAPARD)
  • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 1 500 000 zł
  • rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 500 000 zł
   (wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych)
  • dział 750 - Administracja publiczna - 95 651 zł
  • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 95 651 zł (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z programu PHARE)
   zgodnie z załącznikiem nr 1

1.1 Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 25 000 zł

 • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 25 000zł
  • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 25 000zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian budżetu dokonuje się w związku z:

 • wprowadzeniem do budżetu niezaplanowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - 25 000zł.

Środki zwiększą plan w/w jednostki.

 • zmianą paragrafów dochodowych dotyczących wpływów ze sprzedaży mienia powiatu oraz środków na współfinansowanie własnych inwestycji powiatu SAPARD i PHARE.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:44:32
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:44:32

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.