Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/218/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. .2002 Nr 23 poz.220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 17 602 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 17 602zł
   • rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 17 602zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 17 602 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 963 zł
   • rozdział - Drogi publiczne powiatowe - 963 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 8 822zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 462 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 609 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2 408 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 5 343 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 5 806 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 778 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 4 725zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 303zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 866zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 866zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 145zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 405 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 740 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z zawartą przez Zarząd Powiatu umową ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia majątku powiatu, która została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych z jednostek organizacyjnych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:45:31
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:45:31

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.