Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/219/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. .2002 Nr 23 poz.220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 200.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -200.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę -168.933 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 168.933 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 168.933 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 368.933 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -200.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200.000 zł
   • dział 750-Administracja publiczna - 18.300 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 18.300 zł
   • dział 801- Oświata i wychowanie -50.633 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 50.633 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -100.000 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowacze - 100.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Podpisaniem porozumienia na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno-ekologiczno-wysokościowego przez Gminę Gryfino z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (Administracja rządowa).
  Rada Miejska w dniu 22 czerwca 2004 podjęła uchwałę Nr XXIII/316/04 w sprawie zmian przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r, w której przeznaczono 200 000 tysięcy dotacji na zakup podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno-ekologiczno-wysokościowego SH - 30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Rada Powiatu podjęła uchwałę o wprowadzeniu 200 000 zł. do budżetu Powiatu z przeznaczeniem dla KPPSP w Gryfinie jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podnośnika.
  Zarząd Powiatu w dniu 8 sierpnia przesłał projekt porozumienia trójstronnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Gminą Gryfino i Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem realizacji uchwał Rady Miejskiej i Rady Powiatu. W dniu 27 sierpnia 2004r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przesłał pismo informujące, iż Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na realizację zadania , oraz że w dniu 30 czerwca Gmino Gryfino przekazała środki na konto Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
  Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Gryfino przyjęła odmienne , niż ustalono w przepisach prawa rozwiązanie przekazywania dotacji dla KPPSP pomijając budżet Powiatu następuje konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu.
 2. Zgrupowaniem planowanych wydatków (jedna podziałka klasyfikacji budżetowej - rozdział 85495-Pozostała działalność) związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychwawczego w Chojnie (uprzednio uchwalonych w różnych działach).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:46:13
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:46:13

Strona odwiedzona 880 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.