Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/224/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/190/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r.w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/190/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Kwotę 244.083,26 zł. w paragrafach 1 i 3 zwiększa się do kwoty 800.000,00 zł.
 2. W § 2 uchwały datę 30 września 2004r. zastępuje się datą 15 listopada 2004r.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Spłata zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie jest konsekwencją rozpoczętej 14 listopada 2002r. restrukturyzacji należności publicznoprawnych. Restrukturyzacja należności publicznoprawnych zakończona 26 kwietnia 2004r. pozwoliła na umorzenie zobowiązań wobec:

 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 3.889.722,53 zł.
 2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 473.734,66 zł.
 3. Urzędu Skarbowego - 337.148,40 zł.
 4. Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - 8.815,85 zł
  Razem 4.709.421,24 zł.

Koszty restrukturyzacji z tytułu opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych oraz z tytułu spłaty zobowiązań nie podlegających restrukturyzacji w kwocie 3.385.565,36 zł. w całości poniósł Powiat Gryfiński zaciągając na ten cel kredyt.

W wyniku restrukturyzacji należności publicznoprawnych zadłużenie "Zespołu" zmniejszyło się o kwotę 8.094.986,60 zł. Do spłaty zobowiązań liczonych na na dzień 30 czerwca 2004r. pozostało łącznie z odsetkami 16.499.410,84 zł.

Uchwała Nr XVI/190/2004 Rady Powiatu w Gryfinie pozwalała na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego, i spłatę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec tych z wierzycieli, dla których terminy płatności określone w porozumieniach przypadały do 30 września 2004r.

Rozpoczęta w lipcu br. spłata zobowiązań wobec wierzycieli cywilnoprawnych (byłych pracowników oraz dostawców towarów i usług) spowodowała wzrost zainteresowania porozumieniami. Prognozuje się, że w związku z dużym zainteresowaniem zawieraniem porozumień do 15 listopada 2004r. na spłatę tych zobowiązań oraz innych wynikających z harmonogramu dofinansowania ujemnego wyniku finansowania z lat poprzednich SPZZOZ należy przeznaczyć 800.000,00 zł.

Zwiększenie do 800.000,00 złotych kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie pozwoli na dalszą spłatę zobowiązań "Zespołu". W zawieranych porozumieniach wierzyciele rezygnują z części swoich odsetek składających się na ich wierzytelność. Do dnia 22 września 2004 r udało się w ten sposób zrestrukturyzować około 25% odsetek.

Biorąc powyższe pod uwagę zmiana uchwały jest w pełni uzasadniona.

data opublikowania: 2004-10-15 11:50:30
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:50:30

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.