Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/225/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/192/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/192/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21lipca 2004r.zmienia się harmonogram dofinansowania ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich SPZZOZ w Gryfinie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Spłata zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie jest konsekwencją rozpoczętej 14 listopada 2002 r. restrukturyzacji należności publicznoprawnych. Restrukturyzacja należności publicznoprawnych zakończona 26 kwietnia 2004 r. pozwoliła na umorzenie zobowiązań wobec:

 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 3.889.722,53 zł.
 2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 473.734,66 zł.
 3. Urzędu Skarbowego - 337.148,40 zł.
 4. Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - 8.815,85 zł
  Razem 4.709.421,24 zł.

Koszty restrukturyzacji z tytułu opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych oraz z tytułu spłaty zobowiązań nie podlegających restrukturyzacji w kwocie 3.385.565,36 zł. w całości poniósł Powiat Gryfiński zaciągając na ten cel kredyt.

W wyniku restrukturyzacji należności publicznoprawnych zadłużenie "Zespołu" zmniejszyło się o kwotę 8.094.986,60 zł. Do spłaty zobowiązań liczonych na na dzień 30 czerwca 2004r. pozostało łącznie z odsetkami 16.499.410,84 zł.
W tej sytuacji należało kontynuować rozpoczęty proces spłaty zadłużenia.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie konieczna jest w związku z trudnościami w uzyskaniu środków finansowych w drodze wypuszczenia obligacji Powiatu Gryfińskiego umożliwiających zaspokojenie wierzycieli w krótkim czasie.

Prognozuje się, że do końca 2004r na spłatę zobowiązań, zgodnie z zawartymi porozumieniami potrzebna będzie kwota 3.000.000,00 zł. (harmonogram poz. 1-5)

W roku 2005 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego "Zespołu" z lat poprzednich powinno się przeznaczyć również kwotę nie mniejszą niż 3.000.00,00 zł. ( poz. 6 - 7)

W kolejnych latach 2006 - 2007 na spłatę zobowiązań powinno się przeznaczyć w każdym roku kwotę minimum 2.000.000,00 zł. (poz.8 - 10), a w latach 2008 - 2009 po 2.500.000,00 zł. (poz.11 - 12)

Biorąc powyższe pod uwagę zmiana uchwały jest w pełni uzasadniona.

Terminy podane w załączniku do uchwały mogą zostać skrócone z chwilą uzyskania dodatkowych środków finansowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:51:03
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:51:03

Strona odwiedzona 936 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.