Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 52/2003 z dnia 2003-05-07

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 352.364 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 29.000 zł
   • rozdział 754411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 29.000 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 37.500 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - 37. 500 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka Społeczna - 192.864 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 177. 898 zł
   • rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy - 12.500 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.466 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 93.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 93.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 352.364 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 29.000 zł
   • rozdział 754411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 29.000 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 37.500 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - 37. 500 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka Społeczna - 192.864 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 177. 898 zł
   • rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy - 12.500 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.466 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 93.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 93.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

 1. Nr 140/2003 z dnia 03 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, zwiększa Powiatowi ( z rez. cel. Budżetu państwa cz. 83, poz. 25) dotację w dziale 853- Opieka społeczna, rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy w łącznej kwocie 50.000 zł, z tego:

  • § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 37.500 zł
  • § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 12.500 zł
  z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego urzędu pracy.

 2. Nr 142/2003 z dnia 03 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rez. cel. Budżetu państwa cz. 83, poz. 23) dotację celową w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 213- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 93.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej - w tym stypendiów - dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003 r., w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".

 3. Nr 152/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rez. cel. Budżetu państwa cz. 83, poz. 30) dotację celową w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85304 - Rodziny zastępcze § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 177.898 zł, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

 4. Nr 166/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2003, które zwiększa Powiatowi dotacje celową w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

 5. Nr 169/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2003, które zwiększa Powiatowi dotacje celową w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.466 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych i ośrodków adopcyjno- opiekuńczych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-08-19 08:37:14
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-19 08:37:14

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.