Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 435/2004 z dnia 2004-10-20

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 53, poz. 533 z zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 882, Nr 69 poz. 625, Nr 91 poz. 877, Nr 92 poz. 882, Nr 93 poz. 896, Nr 173 poz. 1808), po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 2

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 94, ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 r. podjął uchwałę Nr 141/2004 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
W dniu 13 września 2004 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gryfinie pismo od właścicieli apteki w Cedyni, w którym wnioskują o uwzględnienie w grafiku dyżurów wszystkich aptek ogólnodostępnych działających w południowej części powiatu gryfińskiego. Zdaniem wnioskujących zmniejszy to obciążenie aptek w częstotliwości realizowania dyżurów, a mieszkańcy uzyskają bardziej proporcjonalny terytorialnie dostęp do świadczeń.
Mając na uwadze argumentacje podane w ww. piśmie, Zarząd Powiatu w Gryfinie, wprowadza zmiany w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających w południowej części powiatu gryfińskiego, poprzez dodanie do grafiku dyżurów dwie apteki (1 z Trzcińska-Zdrój i 1 z Chojny) oraz zmianę godzin pełnienia dyżurów.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-03 08:03:15
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 08:03:15

Strona odwiedzona 942 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.