Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 441/2004 z dnia 2004-10-20

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 251.035 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 249.435 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 5.775 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 3.850 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 238.410 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 400 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.000 zł
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.600 zł
   • rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.600 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 251.035 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 249.435 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 41.429 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 400 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 207.606 zł
   • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.600 zł
   • rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.600 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych w związku z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego.
  Środki w kwocie 17.325 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zwiększenie planu wydatków budżetowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na dofinansowanie projektu szkolnego pn. Współpraca ze szkołą niemiecką - Einstein Gymnasium w Angerműnde - trzydniowe seminarium "Wspólne odkrywanie Europy", realizowanego w ramach współpracy przygranicznej. Środki w kwocie 1.000 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli - transza w wysokości 2.000 zł na II półrocze 2004 r. Środki na ten cel w kwocie 2.000 zł zostały ujęte w planie wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w związku z potrzebą wypłacenia odpraw dla dwóch nauczycieli (kwoty nie zostały zaplanowanie w budżecie na 2004 r.). Środki na ten cel w kwocie 33.429 zł znajdują się w dyspozycji Wydziału Edukacji.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2004 w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 77.552 zł
  Zmiany dotyczą zwiększenia rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, a zmniejszenia 80195 - Pozostała działalność oraz 80120 -Licea ogólnokształcące.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2004 w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 119.729 zł
  Zmiany dotyczą zwiększenia rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, a zmniejszenia 80195 - Pozostała działalność.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-03 08:24:08
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 08:24:08

Strona odwiedzona 937 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.