Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 443/2004 z dnia 2004-10-20

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 32.079 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710-Działalność usługowa - 31.900 zł
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 12.500 zł
   • rozdział 71095 - Pozostała działalność - 19.400 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   • dział 750 - Administracja publiczna - 179 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 179 zł
 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 32.079 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710-Działalność usługowa - 31.900 zł
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 12.500 zł
   • rozdział 71095 - Pozostała działalność - 19.400 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
   • dział 750 - Administracja publiczna - 179 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 179 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 368/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym zostały zwiększone Powiatowi dotacje celowe w dziale 710 - Działalność usługowa w kwocie 31.900 zł, z tego w:
  • rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na opracowania projektów modernizacji gruntów i budynków,
  • rozdziale 71095 - Pozostała działalność, § 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na doposażenie Starostwa w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia tych baz.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 397/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2004, które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 179 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dotacji, przeznaczonej na finansowanie działalności powiatowej komisji lekarskiej, do faktycznego jej wykorzystania.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-03 08:25:53
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 08:25:53

Strona odwiedzona 1000 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.