Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 450/2004 z dnia 2004-10-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264),
Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4.736 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 4.736 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychwawcze - 4.736 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4.736zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 4.736 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychwawcze - 4.736 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 408/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym zostały zwiększone Powiatowi dotacje celowe (na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 27 września 2004 nr FS10-453-702/04, uruchamiającej rezerwę celową budżetu państwa cz.83.poz.20) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekunczo-wychowawcze, § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu kwotę 4.736 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie uzyskanego w 2004 r. zgodnie z ustawą -Karta Nauczyciela - wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kowotę rozdysponowano w następujący sposób:
  • Dom Dziecka w Binowie - 1.925 zł
  • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju - 2.811 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-05 08:10:59
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-05 08:10:59

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.