Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 457/2004 z dnia 2004-11-17

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz Uchwały Nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. osiągnięciem ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 208 366 zł,
 2. dofinansowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań placówki oraz bieżącą działalność,
 3. zwiększeniem planu wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 153.366 zł w związku ze zwiększeniem zadań rzeczowych szkoły na rok szkolny 2004/2005. Od września 2004 szkoła zwiększyła liczbę przyjętych uczniów o 127 osób (4 oddziały). W związku z powyższym budżet przyznany w ramach subwencji oświatowej na rok 2004 jest niewystarczający,
 4. zwiększeniem planu wydatków budżetowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (o kwotę 2.565 zł )oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (o kwotę 10.470 zł) w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego. Środki na ten cel w łącznej kwocie 13.035 zł znajdują się w dyspozycji Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stąd niezbędna jest zmiana w planie wydatków budżetowych o kwotę 13.035 zł polegająca na zmniejszeniu działu 801 - Oświata i wychowanie, a zwiększeniu działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 5. zwiększeniem planu wydatków budżetowych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie dodatkowego pomieszczenia Oddziału w Chojnie (zakup regałów i mebli biurowych oraz podłączenie do systemu alarmowego i monitoringu),
 6. otrzymaniem dotacji z Gminy Gryfino w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup Rektoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

W dniu 07.10.2004 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino realizujące uchwałę Nr XXV/348/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 09 września 2004 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-12-06 12:52:18
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-06 12:52:18

Strona odwiedzona 871 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.