Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 458/2004 z dnia 2004-11-17

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 651.504 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 651.504 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 651.504 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 651.504 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 651.504 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 651.504 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 431/2004 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, które zwiększa Powiatowi dotację celową o kwotę 651.504 zł w dziale 851-Ochrona zdrowia 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na łączną kwotę 651.504 zł, z tego:

 • 568.504 zł z przeznaczeniem na uregulowanie przez Powiatowy Urząd Pracy zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2003 (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 14)
 • 83.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-12-06 12:53:01
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-06 12:53:01

Strona odwiedzona 929 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.