Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 463/2004 z dnia 2004-12-01

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 379.660 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 354.616 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 53.839 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 300.777 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.594 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 24.594 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 450 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 450 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 11.751zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.710 zł
   • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2.710 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 6.041 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 6.041 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 3.000 zł
   • rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 415.060 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 35.400 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe -35.400 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 354.616 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 53.839 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 300.777 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.594 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 24.594 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 450 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 450 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 41.751zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.710 zł
   • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2.710 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 6.041 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 6.041 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 38.400 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 35.400 zł
   • rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 486/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym:
  1. zwiększono Powiatowi dotację w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.307 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa i innych materiałów pędnych na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
  2. zmniejszono Powiatowi dotację w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.000 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Powiatowych Komend Powiatowej Straży Pożarnej,
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 504/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym została zwiększona dotacja celowa w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.287 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 października 2004 motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym została zmniejszona Powiatowi dotacja celowa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe o kwotę 2.710 zł,
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w którym:
  1. zwiększono dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 53.839 zł ( zwiększenie z rezerwy na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 28.10.2004 r. Nr FS10-453-809/04),
  2. zwiększeno dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 263.380 zł (w tym 120.000 zł na realizację zadań wynikających z programów naprawczych),
  3. zmniejszono dotację przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.041 zł,
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/204 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2004, które zwiększa Powiatowi dotacje celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna 85202 - domy pomocy społecznej o kwotę 37.397 zł z przeznaczeniem na bieżąca działalność domów pomocy społecznej,
 6. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 475/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym została zwiększona Powiatowi dotacja celowa w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostała działalność w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 7. Zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-12-09 12:23:28
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-09 12:23:28

Strona odwiedzona 942 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.